Dobre doświadczenia ze współpracy z gminami w województwie mazowieckim zaowocowały współpracą z Miastem Sierpc. Sierpc przystępuje do opracowania zaktualizowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz opracowania Programu Ochrony Środowiska.