Cieszymy się na współpracę z Gminą Alwernia. Jest to kolejna gmina, z którą rozpoczynamy przygodę w zakresie opracowania dokumentów strategicznych i już cieszymy się na wspólne planowanie działań w nowej perspektywie unijnej!