A wśród zaangażowania w opracowani planów niskoemisyjnych, opracowaniu wniosków oraz audytów, nie zapominamy, jak ważne w obecnym czasie nowe plany zaopatrzenia gmin w ciepło, gaz ziemny i energię elektryczną. Bardzo ważny temat i cieszymy się, że gminy liczą na naszą…

W międzyczasie, gdzieś pomiędzy pozyskaniu finansowania na inwestycje niskoemisyjne i OZE a audytami energetycznymi, znajdujemy czas na przygotowanie strategiczne, by nowe gminy także świętowały sukcesy aplikacyjne dzięki aktualnym Planom Gospodarki Niskoemisyjnej w przyszłości. Dlaczego to tak ważne? Bo przed nami…

Nie ukrywamy, że efektywność energetyczna to ten dział, w którym czujemy się jak ryba w wodzie, tym bardziej, gdy namacalnie widzimy realny efekt naszych prac 🙂 Już wkrótce w Zabrzu, u naszego sąsiada, blisko 200 domów wymieni źródła ciepła celem…

Cieszymy się wspólnie z Gminą Myszków, dla której przebrnęliśmy już przez jeden rozliczony projekt grantowy, a która rozpoczyna nowy projekt grantowy!!! Wspólne sukcesy cieszą niezmiernie

Nie minęło parę miesięcy po ciężkiej pracy nad reaktywacją projektów sprzed 5-ciu lat, by na nowo powrócić do rodzimych gmin, z którymi zaczynaliśmy przygodę w branży OZE- powracamy w górskie klimaty, by zarządzać projektem od A do Z !!!

Informacje o dofinansowaniu cieszą niezmiernie, tym bardziej, gdy wspólnie z wieloletnim zaufaniem gmin pozyskiwane są na bieżąco, a sukces goni kolejny sukces 🙂 Wiele pracy nas czeka do 2023 roku w rozliczaniu grantów przed nami jako Operator i Zarządzający!!!

Reaktywujemy projekt sprzed 5-ciu lat, gdzie staraliśmy się pozyskać wsparcie dla ponad 550 gospodarstw z sąsiednich nam gmin. Również jako Operator Projektu będziemy czuwać nad aktualizacją założeń projektu oraz rozliczeniem projektu.

Miło nam poinformować, iż po kilku latach osiągnięto kolejny sukces w pozyskaniu środków 🙂 Ponad 600 nowych gospodarstw domowych pozyska instalacje OZE, a nasza ekipa będzie zarządzać tym projektem !!!

Gmina Godów to kolejna gmina, z którą mieliśmy przyjemność opracować procedurę grantową i wniosek w ramach RPO WSL. Gratulujemy przyszłym grantobiorcom!!!

Dobre doświadczenia ze współpracy z gminami w województwie mazowieckim zaowocowały współpracą z Miastem Sierpc. Sierpc przystępuje do opracowania zaktualizowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz opracowania Programu Ochrony Środowiska.

Cieszymy się na współpracę z Gminą Alwernia. Jest to kolejna gmina, z którą rozpoczynamy przygodę w zakresie opracowania dokumentów strategicznych i już cieszymy się na wspólne planowanie działań w nowej perspektywie unijnej!

Ten rok to rok aktualizacji i przygotowania do nowej perspektywy unijnej. Cieszymy się, że rośnie zainteresowanie naszymi usługami w zakresie opracowania dokumentów strategicznych, również przez gminy, z którymi rozpoczynamy naszą współpracę. Tym razem do grona naszych zaprzyjaźnionych gmin dołączyła Gmina…

Wkrótce będziecie mogli Państwo zapoznać się z nowym dokumentem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubliniec. Gmina planuje działania inwestycyjne do 2040 roku, co zapewni jej dobry start po nowe możliwości zewnętrznego finansowania.

Długoletnia współpraca z Gminą Rudnik zaowocowała koniecznością aktualizacji obowiązującego PGN oraz opracowaniem PZC. Kolejna Gmina będzie gotowa na nowe rozdanie unijne!!!

Miło nam poinformować, iż wraz z Gminą Ornontowice przystępujemy do opracowania Projektu założeń do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Nie raz słyszeliśmy, że "gdybyśmy mieli więcej budynków komunalnych, na pewno by Państwo pisali nam wnioski". Niewiele zostało już gmin, które posiadałyby nieocieplone budynki komunalne. Jedną z nich byłą Gmina Chełm Śląski, z którą opracowaliśmy i złożyliśmy wniosek do POiŚ…

Cieszymy się, że w ostatnim już naborze w ramach POiŚ udało się opracować 3 kompletne wnioski aplikacyjne na wsparcie ze strony WFOŚ. Już trzymamy kciuki !!!

Zawsze mieliśmy sentyment do Gminy Żarki, wraz z Gminą Żarki od kilku lat pozyskujemy środki zewnętrzne i realizujemy kolejne projekty. Wraz z Gminą pozyskaliśmy z WFOŚiGW środki na opracowanie POŚ.

Nasza firma chyba już długo funkcjonuje na rynku, gdyż nie tak dawno opracowywaliśmy Plan Zaopatrzenia w Ciepło dla Gminy Pawłowice, by dziś go aktualizować. Cieszymy się na współpracę.

Udało się uzyskać pozytywną ocenę w ramach naboru EOG Fundusze Norweskie z Fundacją Elementarz we współpracy z partnerem zagranicznym oraz Uniwersytetem Śląskim. Gratulujemy!!!

Cieszymy się, iż wniosek na termomodernizację przedszkola w Gminie Węgierska Górka otrzymał wsparcie w ramach projektu RPO WSL. Gratulujemy! W tym samym naborze wniosek opracowaliśmy dla Gminy Wisła, która również pozyskała 85% wsparcia na termomodernizację budynku JST. Cieszymy się wspólnym…

Nie pozostajemy obojętni na potrzeby naszych gminnych sąsiadów w zakresie wymiany źródeł ciepła. Tym razem wraz z Miastem Zabrze przystępujemy do projektu grantowego na wymianę źródeł ciepła, gdzie do projektu zgłosiło się łącznie 95-ciu mieszkańców. Trwa weryfikacja wniosków w ramach…

Cieszymy się, że wraz z Gminą Godów będziemy realizować projekt grantowy od podstaw. Wiele osób stale pyta o możliwości wymiany źródeł ciepła zgodnie z obowiązującymi wymogami. Na powyższe nie pozostała obojętna Gmina Godów, z którą współpracujemy od dawna w zakresie…

Gmina Myszków ogłasza nabór wniosków o przyznanie grantu na wymianę węglowych źródeł ciepła w ramach projektu „Granty - wymiana pieców c.o. w Myszkowie”. Możliwość wymiany na kocioł gazowy, pelletowy lub powietrzną pompę ciepła. Cieszymy się, iż jest to kolejny projekt, który wraz z…

Jest nam niezmiernie miło, iż kolejna gmina z województwa mazowieckiego będzie gotowa na nową perspektywę unijną w pełni opracowanymi i uchwalonymi dokumentami środowiskowymi. Gratulujemy!

Cieszymy się na nową współpracę w zakresie dokumentów strategicznych dla Gminy Kobylin. Już dziś zapraszamy mieszkańców do pomocy w opracowaniu dokumentów: https://www.kobylin.pl/aktualnosc-4685-informacja_w_sprawie_ankiety_dotyczacej.html

Obdarzeni zaufaniem dotychczasową współpracą z Gminą Łochów w zakresie audytów ex post, postanowiliśmy zaktualizować dotychczasowy PGN tak, aby w przyszłości Gmina Łochów mogła śmiało wykorzystać szansę w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Cieszymy się, iż w oparciu o wieloletnie doświadczenie audytorskie będziemy mieli przyjemność opracować audyty ex post dla TBS w Gliwicach. 18-cie budynków poddano kompleksowej termomodernizacji z pozyskaniem środków POiŚ 1.7.1.

W ślad za kompleksowym podejściem związanym z przygotowaniem dokumentów strategicznych przystępujemy także do opracowania PZC. Z takim kompletem dokumentów Gmina Kornowac będzie w pełni gotowa na nowe środki zewnętrzne w zgodzie z przepisami prawa energetycznego.

Cieszymy się, iż wraz z Gminą Kornowac możemy przystąpić do opracowania PGN oraz PONE wraz z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Katowicach. Mamy nadzieję na owocną współpracę przygotowując się do nowej perspektywy unijnej.

Miło nam poinformować, iż przystępujemy wraz z Gminą Pęcław do opracowania aktualizacji PGN na nową perspektywę unijną 🙂

Miło nam poinformować, iż wspólnie z Gminą Rusinów opracowujemy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

To już chyba ostatni budynek w Gminie Żarki, dla jakiego pozyskujemy wsparcie na termomodernizację i OZE. Liczymy, iż w ramach naboru RPSL.04.03.02-IZ.01-24-398/20 budynek OSP uzyska wsparcie. Cieszymy się za obdarzenie nas zaufaniem po raz kolejny i liczymy na wspólny sukces.

Podobnie jak z Gminą Myszków, Gminą Starcza, Gminą Żarki i Gminą Kłobuck, również dla SP ZOZ w Myszkowie aplikowaliśmy o środki w ramach działania RPSL.04.03.02-IZ.01-24-398/20 na głęboką termomodernizację, wymianę oświetlenia i OZE. Liczymy, iż projekt otrzyma wsparcie. Trzymamy kciuki!!!

Po sukcesie związanym z wymianą pieców w projekcie grantowym oraz instalacjami fotowoltaicznymi dla mieszkańców przyszedł czas na modernizację budynku Urzędu Gminy. Tym razem aplikujemy o środki na termomodernizację, rozbudowę i montaż OZE. Trzymamy kciuki!!!

W ramach działania RPSL.04.03.02-IZ.01-24-398/20 opracowaliśmy kompleksowo projekt termomodernizacji dla budynku OSiR w Kłobucku. Liczymy, iż projekt otrzyma wsparcie na głęboką termomodernizację. Trzymamy kciuki!!!

Cieszymy się, iż obdarzeni zaufaniem dla dotychczasowych projektów, powierzono nam opracowanie dwóch wniosków aplikacyjnych dla Gminy Myszków w ramach działania RPSL.04.03.02-IZ.01-24-398/20. Liczymy, iż dwa przedszkola objęte projektem otrzymają wsparcie na głęboką termomodernizację. Trzymamy kciuki!!!

Miło nam poinformować, iż wśród 17 beneficjentów programu POiŚ 1.7.5 znalazła się Gmina Rudnik, z którą opracowaliśmy dokumentację aplikacyjną. Kolejne budynki komunalne zostaną kompleksowo poddane termomodernizacji, gratulujemy!!!

Wiele dokumentów aplikacyjnych i wiele sukcesów wraz z Gminą Żarki osiągnięto w poprzednich rozdaniach unijnych. Pozostało jeszcze kilka budynków do modernizacji, zatem wniosek z ostatniego już konkursu w tym rozdaniu również musiał powstać.

Miło nam poinformować, iż wraz z Gminą Kłobuck będziemy również opracowywać wspólnie dokumentację techniczną i aplikacyjną dla nowego działania. Liczymy na kolejny sukces.

Również z Gminą Starcza opracowujemy ostatni już w tej perspektywie wniosek wraz z audytem dla działań termomodernizacyjnych, OZE dla budynku Urzędu Gminy. Trzymamy kciuki!

Miło nam poinformować, iż dzięki długiej współpracy z Gminą Lelów będziemy opracowywali nowy i chyba ostatni wniosek z perspektywy finansowej 2014-2020 dla działań niskoemisyjnych. Tym razem będziemy termomodernizować budynek świetlicy Śródmieście. Trzymamy kciuki!!!

Gmina Wisłą również powierzyła nam swój Plan Gospodarki Niskoemisyjnej tak, by w nowej perspektywie unijnej być gotowym w pełni od strony formalnej. Cieszymy się na współpracę w następnych latach.

Cieszymy się, że również z Gminą Starcza będziemy gotowi do aplikowania o środki w kolejnych latach. Dziękujemy za współpracę.

Również z Gminą Krzanowice będziemy wkrótce gotowi na wspólne aplikowanie o środki unijne w nowym rozdaniu unijnym, gratulujemy i dziękujemy za zaufanie.

Cieszymy się, iż dzięki dotychczasowej współpracy i zaufaniu Gminy Lelów udało się opracować aktualizację PGN-u tak, by móc być w pełni gotowym na nową perspektywę unijną.

Cieszymy się, iż nawiązaliśmy współpracę z kolejną gminą, dla której ważne są działania niskoemisyjne i dobrze opracowany Plan Gospodarki. Obecnie projekt dokumentu jest konsultowany przez organy zewnętrzne.

Wychodząc naprzeciw trendom panującym w sieci, od dzisiaj mogą Państwo korzystać z odświeżonej witryny 🙂

W związku z działaniami podjętymi przez władze rządowe w ramach walki z koronawirusem informujemy, iż od 09-10-2020r. do odwołania wszyscy pracować będziemy w trybie “home-office”, tj. w ramach pracy zdalnej. Za utrudnienia przepraszamy.

Niezmiernie się cieszymy, iż obdarzeni zaufaniem dotychczasowej współpracy będziemy mieli ponownie przyjemność realizować kolejny projekt dla Gminy Myszków, tym razem w ramach Operatora projektu grantowego w ramach RPO WSL: https://www.miastomyszkow.pl/aktualnosc-2714-dodatkowy_nabor_uzupelniajacy.html Wkrótce przedstawimy więcej informacji w ww. zakresie.

Miło nam poinformować, iż przystępujemy do opracowania aktualizacji PZC  ( Projekt założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz ziemny ) dla Gminy Lidzbark Warmiński. Jest to obligatoryjny dokument niezbędny do pozyskiwania funduszy unijnych i wynikających z Prawa…

Miło nam poinformować, iż do 30.11.2020 r. będziemy wykonywać inwentaryzację terenową w Gminie Stromiec w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020″. Dziękujemy za zaufanie i liczymy na współpracę mieszkańców i zaangażowane podmioty!!!

Po sukcesie współpracy przy projekcie “miękkim” z partnerem NORSKOG z Norwegii oraz Uniwersytetem Śląskim w Katowicach wkrótce złożony zostanie kolejny projekt partnerski na termomodernizację szkół w Łutowcu oraz Katowicach również z wykorzystaniem środków pochodzących z Funduszy Norweskich EOG w ramach…

Niezmiernie cieszymy się ze wspólnej współpracy z Fundacją Elementarz, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach oraz organizacją NORSKOG z Norwegii, gdzie wspólnymi siłami złożyliśmy projekt partnerski w ramach Działania EOG, Fundusze Norweskie, nr działania: 7.3.0.2. Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na…

Gmina Niegowa pozyskała wsparcie na montaż OZE dla mieszkańców. Niezmiernie jest nam miło, iż w ramach naszej współpracy ponad 100 mieszkańców otrzyma wsparcie na zakup i montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych.

Po sukcesie w składaniu dokumentacji aplikacyjnej w poprzedniej edycji konkursu POIŚ 1.7.1/4/2019 wraz z Gminą Rudnik złożyliśmy do WFOŚiGW w Katowicach kolejny wniosek na kolejne obiekty komunalne z terenu Gminy Rudnik. Czekamy na kolejny sukces !!!

Miło jest nam poinformować, iż pracujemy nad opracowaniem 19-stu audytów energetycznych dla 19-stu budynków komunalnych dla Miasta Zawiercie.

Cieszy nas fakt, iż wkrótce przystąpimy do rozliczenia projektu ze wskaźników w ramach działań OZE dla ponad 700 instalacji w Gminie Myszków 🙂

Podpisaliśmy umowę na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Będzin.

Miło nam poinformować, iż wraz z Gminą Rudnik pozyskaliśmy wsparcie na budowę nowego PSZOK z dotacji RPO WSL. Serdecznie gratulujemy !!!

Miło nam poinformować, iż wraz z Gminą Rudnik pozyskaliśmy wsparcie na budowę nowego PSZOK z dotacji RPO WSL. Serdecznie gratulujemy !!!

Miło nam poinformować, iż dla 5-ciu budynków komunalnych Miasta Zawiercie w zarządzie ZGM ZAWIERCIE przystępujemy do opracowania: dokumentacji aplikacyjnej w ramach działania 4.3.1 RPO WSLdokumentacji projektowejaudytów energetycznych

Cieszymy się, że wraz z Gminą Żarnowiec mogliśmy opracować dwa oddzielne wnioski na termomodernizację dwóch budynków JST w Gminie Żarnowiec 🙂 Liczymy na sukces aplikacyjny

W związku z działaniami podjętymi przez władze rządowe w ramach walki z koronawirusem informujemy, mając na uwadze możliwość udostępnienia opieki nad dziećmi naszym pracownikom,  iż od 12-03-2020r. do odwołania wszyscy pracować będziemy w trybie “home-office”, tj. w ramach pracy zdalnej. Zaplanowane…

Miło nam poinformować, iż opracowujemy wniosek aplikacyjny w ramach działań rewitalizacyjnych dla Gminy Lelów.

Miło nam poinformować, iż w konkursie RPO WM na lata 2014-2020 projekt pn. “Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko” został wybrany do dofinansowania. Gmina Orońsko pozyskała z naszym udziałem blisko 1 500 000,00 PLN na modernizację indywidualnych źródeł ciepłą i…

Miło nam poinformować, iż przystępujemy do realizacji prac nad nowym projektem grantowym dla mieszkańców Miasta Będzina. Projekt będzie dotyczył modernizacji źródeł ciepła i montażu instalacji solarnych lub fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Będzina. Wkrótce przystąpimy do ogłoszenia naboru, …

Miło nam poinformować, iż Gmina Starcza otrzymała wsparcie na wymianę źródeł ciepła w obiektach indywidualnych. https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/291

Miło nam poinformować, iż Gmina Pawonków otrzymała wsparcie na kompleksową termomodernizację w obiekcie JST. https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/291

Miło nam poinformować, iż Gmina Kłobuck otrzymała wsparcie na wymianę źródeł ciepła w obiektach indywidualnych. Ponad 120 budynków otrzyma wsparcie. https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/291

Miło nam poinformować, iż Gmina Brenna otrzymała wsparcie na kompleksową termomodernizację w obiekcie JST. https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/291

Kolejny sukces, kolejne instalacje OZE z dofinansowaniem!!!

Miło nam poinformować, iz wraz z Gminą Rudnik przystępujemy do prac nad opracowaniem dokumentu strategicznego, jakim jest Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rudnik.  Posiadanie programu pozwoli na pozyskanie wsparcia z WFOŚiGW oraz RPO WSL Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.2 Typ…

Kolejny sukces z Gminą Krzanowice, tym razem udało się pozyskać wsparcie na Rewitalizację Rynku Miejskiego!!! Więcej szczegółów poniżej: https://rpo.subregion.pl/wyniki-konkursu-z-poddzialania-10-3-2-rewitalizacja-obszarow-zdegradowanych-rit-subregionu-zachodniego/

Obok Gminy Kłobuck także Gmina Rudnik pozyskała wsparcie w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/4/2019. Trzy obiekty publiczne przejdą kompleksową termomodernizację. Szczegóły do pobrania poniżej: https://www.wfosigw.katowice.pl/files/styczen20/lista_proj_17142019.pdf

Niezmiernie miło nam poinformować, ze wraz z Gminą Kłobuck pozyskaliśmy wsparcie w ramach działania KONKURS NR POIS/1.7.1/4/2019 Poniżej lista beneficjentów: https://www.wfosigw.katowice.pl/files/styczen20/lista_proj_17142019.pdf

Wraz z Gminą Brzeszcze przystępujemy do opracowania audytów energetycznych powykonawczych dla 9-ciu obiektów publicznych celem rozliczenia w RPO Małopolskie. Jest to kolejna i zapewne nie ostatnia współpraca z Gminą Brzeszcze.

Cieszymy się, że razem z Gminą Starcza udało się pozyskać wsparcie dla 52 budynków prywatnych w ramach projektu pn. “Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Starcza -etap I” , w ramach naboru RPO WSL. Poziom wsparcia to 85%. Wkrótce…

Niezwykle miło informujemy, iż udało się pozyskać wsparcie w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej na obiektach publicznych Gminy Rudnik” wybranego do dofinansowania w ramach Działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i…

Cieszymy się, że razem z Gminą Janów udało się pozyskać wsparcie dla budynków prywatnych  oraz dwóch obiektów JST w ramach projektu pn. “Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych oraz na obiektach użyteczności publicznej w gminie Janów” , w ramach naboru RPO WSL. Poziom…

W ramach naboru na poprawę efektywności energetycznej i OZE podjęliśmy współpracę z: Ośrodkiem SAMARYTANIN Bielsko BiałaKościołem pw. Brata Alberta w Skarżysku Kamiennej Przedmiotem działań był audyt energetyczny, projekty wykonawcze na OZE, dokumentacja aplikacyjna. Wnioski po pozytywnej ocenie czekają na wsparcie…

Miło nam pinformować, iz w ramach naboru dla Poddziałania 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI”, Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy nasz wniosek aplikacyjny przeszedł pozytywną…

Miło nam poinformować, iż zakończyliśmy sporządzać audyt ex post dla mieszkańców Gminy Łochów z zakresu montażu instalacji solarnych, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych dla ponad 800 gospodarstw domowych.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE RZĄDOWYM MPiT: DOFINANSOWANIE 70% NA DZIAŁANIA NISKOEMISYJNE W GMINACH!!! DOFINANSOWANIE MPiT dla GPN

Miło nam poinformować, iż podjęliśmy współpracę z Gminą Rudnik w opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. “Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudniku”. Projekt oczekuje na ocenę w ramach naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-318/19.

Cieszymy się, że do 30 listopada zlecono nam opracowanie audytów powykonawczych dla Szpitala Wojewódzkiego w Świeciu. Prace dotyczą 3 zmodernizowanych energetycznie obiektów .

Cieszymy się, ze po blisko 3 latach oczekiwań udało się pozyskać ponad 10 mln dotacji ze środków NFOŚiGW ( działanie 3.4. z roku 2016) wspólnie z doradcami energetycznymi WFOŚiGW w Kielcach oraz WFOŚiGW w Katowicach. Wsparciem będą cieszyć się parafie…

W ramach krótkiego ( bo blisko tygodniowego) naboru pn. Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie NABÓR 1/2019, NFOŚiGW, mieliśmy przyjemność złożyć dwa wnioski dla PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ POD WEZWANIEM BŁ. BRATA ALBERTA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ oraz DOMU OPIEKI “SAMARYTANIN” w BIELSKU-BIAŁEJ.…

Tym razem informujemy, iż projekt pn. “Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na budynkach publicznych w Gminie Rudnik otrzymał dofinansowanie” w ramach naboru RPSL.04.01.02-IZ.01-24-269/18. Wnioskowane dofinansowanie: 686 710,44 PLN. Gratulujemy i przystępujemy powoli do rozliczania projektu 🙂

Miło nam poinformować, iż w naborze nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-312/19  udało nam się opracować dokumentację aplikacyjną dla Gminy Krzanowice. Projekt pn. “Modernizacja Rynku w Krzanowicach w celu stworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej” oczekuje na ocenę.

Miło nam poinformować, iż w naborze nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-312/19  udało nam się opracować dokumentację aplikacyjną dla Gminy Rudnik. Projekt pn. “Prace konserwatorskie i zabezpieczające ruin Pałacu w Sławikowie wraz z pawilonem oranżerii oraz zagospodarowania części parku pałacowego” oczekuje na ocenę.

Miło nam poinformować, iż dzięki nawiązanej współpracy z Gminą OROŃSKO w ramach konkursu RPO WM przystępujemy do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Pozwoli on Gminie Orońsko aplikować o środki z nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027.

Miło nam poinformować, iż ze źródeł WFOŚiGW w Katowicach udało się pozyskać środki w wys. 80% na opracowanie dokumentacji POŚ dla Gminy Kruszyna.

Miło nam poinformować, iż ze źródeł WFOŚiGW w Katowicach udało się pozyskać środki w wys. 80% na opracowanie dokumentacji POŚ dla Gminy RUDNIK.

Miło nam poinformować, iż ze źródeł WFOŚiGW w Katowicach udało się pozyskać środki w wys. 80% na opracowanie dokumentacji POŚ dla Gminy Starcza.

Miło nam informować, iż w ramach konkursu KONKURS NR POIS/1.7.1/4/2019 przystępujemy do opracowania dokumentacji kompleksowej dla działania termomodernizacji 2 budynków WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W ŻARKACH. Liczymy na sukces!!!

Rozpoczynamy współpracę z Miastem Zawiercie, której celem jest opracowanie 10 audytów energetycznych dla potrzeb budynków wielorodzinnych dla konkursu KONKURS NR POIS/1.7.1/4/2019 .

Rozpoczynamy współpracę z Gminą Ślemień, które będzie przystępować do konkursu RPO WSL. W ramach umowy opracowujemy 2 audyty energetyczne dla budynków JST.

Miło nam informować, iż w ramach konkursu RPO PODLASKIE działanie 5.2 przystępujemy do opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla budynku Ośrodka Rehabilitacji na terenie Miasta Suwałki. Liczymy na sukces aplikacyjny 🙂

Miło nam informować, iż w ramach konkursu KONKURS NR POIS/1.7.1/4/2019 przystępujemy do opracowania dokumentacji kompleksowej dla działania termomodernizacji budynków Gminy Wisła.

W naborze RPO WSL RIT/ZIT opracowaliśmy dokumentację aplikacyjną dla Gminy Rudnik. Celem projektu była kompleksowa termomodernizacja obiektów mieszkalnych w zasobach Gminy Rudnik.

Miło nam informować, iż w ramach konkursu KONKURS NR POIS/1.7.1/4/2019 przystępujemy do opracowania dokumentacji kompleksowej dla działania termomodernizacji budynków Gminy Rudnik.

Miło nam poinformować, iż wkrótce przystępujemy do prac związanych z pozyskiwaniem dotacji 85% na instalacje solarne i fotowoltaiczne dla mieszkańców Gminy Niegowa. Szczegółowe informacje wkrótce

Serdecznie zapraszamy do współpracy w ramach nowego projektu, jaki mamy przyjemność dla Państwa realizować: http://www.oronsko.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=7&artykul=479&akcja=artykul

http://www.nedza.pl/nasza_gmina/aktualnosci/Program-Czyste-Powietrze-punkt-doradczy-w-Gminie-Nedza/idn:2153 Zapraszamy do punktów zgodnie z harmonogramem w ww. załączniku.

Miło nam poinformować, ze przystępujemy do współpracy z Powiatem w Strzelinie, wraz z którym kompleksowo będziemy wypracowywać audyt energetyczny i studium wykonalności dla projektu pn. “Kompleksowa termomodernizacja budynku głównego siedziby Starostwa Powiatowego w Strzelinie”: http://bip.pzstrzelin.finn.pl/bipkod/20288523

Miło nam poinformować, iż przystępujemy do sporządzenia oceny energetycznej budynków/lokali na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle. http://bip.kedzierzynkozle.pl/przetarg/6599/sporzadzenie-oceny-energetycznej-budynkow-lokali-na-terenie-gminy-kedzierzyn-kozle

W najbliższych dniach do WFOŚiGW w Katowicach złożony zostanie wniosek na zadanie usuwania azbestu z terenu Gminy Koszęcin, który mieliśmy przyjemność opracowywać w 2018 roku. http://www.koszecin.pl/artykul/1306

Po zadaniu opracowania Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Starcza, który mieliśmy przyjemność przygotować, przyszedł czas na opracowanie wniosku o likwidację zinwentaryzowanego azbestu z terenu Gminy Starcza. Szczegóły poniżej: http://www.gmina-starcza.pl/aktualnosci/1819

Również w roku 2018 mieliśmy przyjemność współpracować z Gminą Kochanowice nad opracowaniem Programu Ochrony Środowiska. http://kochanowice.pl/wp-content/uploads/2018/07/POS_Kochanowice.pdf

Gmina Krzanowice to kolejna gmina, dla której mieliśmy przyjemność opracować POŚ z wykorzystaniem 80%-owej dotacji ze środków WFOŚiGW w Katowicach. http://www.krzanowice.pl/new/site/index/1-aktualnosci-i-ogloszenia/news/3038-program-ochrony-srodowiska-dla-gminy-krzanowice-na-lata-2018—–2020-z-perspektywa-do-2025-r.html

Miło nam poinformować, iż wraz z Gminą Panki opracowaliśmy program Ochrony Środowiska dla Gminy Panki z wykorzystaniem 80% dotacji ze środków WFOŚiGW w Katowicach. http://www.bip.panki.pl/index.php?job=wiad&idg=4&id=646&x=146&y=0&n_id=3234

Zaczynamy realizację procedury grantowej dla mieszkańców Miasta Lubań: http://luban.pl/artykul/113546/granty-na-wymiane-zrodel-ciepla-w-lubaniu Mieszkańcy mogą składać wnioski na działania związane z wymianą źródła ciepła i OZE ( fakultatywnie) lub podłączenie do sieci ciepłowniczej. Nabór trwa do 14 lutego 2019r. Wkrótce rozpoczną się inwentaryzacje terenowe…

Miło nam poinformować, iz zaczął się nabór wniosków w ramach działania: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-3-redukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-poddzialanie-4-3-1-ograniczanie-zanieczyszczen-powietrza-i-rozwoj-mobilnosci-miejskiej-typ-projektow-ograniczenie-niskiej-emisji-wym/ Prosimy o zapoznanie się z naszymi referencjami i zachęcamy do współpracy

Miło nam poinformować, iż zakończyliśmy z powodzeniem prace nad opracowaniem dokumentacji studium oraz projektów wykonawczych wraz z audytem energetycznym dla obiektów publicznych Miasta Kostrzyn nad Odrą w naborze RPO LUBUSKIE. Projekt dotyczy modernizacji energetycznej obiektów poprzez montaż odnawialnych źródeł energii-…

Z miłą chęcią zachęcamy do skorzystania z ostatniej szansy na realizację inwestycji w OZE, tym razem dla gmin, przedsiębiorców z województwa lubuskiego 🙂 Regulamin i dokumenty: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/31-odnawialne-zrodla-energii-1/#Na%20co%20i%20kto%20mo%C5%BCe%20sk%C5%82ada%C4%87%20wnioski?

Gorąco dziękujemy za zaufanie Gmin, które w nasze ręce powierzyły opiekę nad działaniami związanymi z pozyskiwaniem funduszy unijnych na działania termomodernizacyjne i wymiany kotłów. Serdecznie dziękujemy za współpracę pracownikom Gmin oraz mieszkańcom: Gminy PawonkówGminy WisłaGminy BrennaGminy Węgierska GórkaGminy StarczaGminy KłobuckGminy…

Wszystkich zainteresowanych informujemy, iż w imieniu naszych Beneficjentów złożono uzupełnienia formalne w ramach naboru 4.1.3 RPO WSL. Tym samym  przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to listopad 2018 roku. Dotyczy to w szczególności zainteresowanych odbiorców końcowych gmin: StarczaJanówŻarkiKochanowicePawonkówWęgierska GóraWisłaJaworzeOrzeszePankiLipieRudnikKrzanowiceBrenna

Miło nam poinformować, iż Gmina Dębica i Iwierzyce otrzymały dofinansowanie na montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w ramach projektu „Rozwój OZE – szansa na poprawę jakości życia mieszkańców Gmin Dębica i Iwierzyce w ramach osi priorytetowej III Czysta energia,…

Miło nam poinformować, iz Gmina Nowogród otrzyma dofinansowanie na OZE dla mieszkańców: http://www.nowogrod.com/index.php/dla-mieszkancow/zycie-codzienne/243-odnawialne-zrodla-energii-dla-mieszkancow-w-gminie-nowogrod

Miło nam poinformować, iż zakończyliśmy prace nad opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudnik: http://bip.gmina-rudnik.pl/view.php?id=3151&menuID=413 Celem opracowania dokumentu uzyskano dotację 80% ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

Przystępujemy do prac nad pozyskaniem środków dla mieszkańców Orzesza, którzy do tej pory czekają na swoją szansę na środki z UE. urząd Miejski wraz z naszym udziałem przystępuje do projektu konkursowego z RPO WSL na lata 2014-2020 i będzie starać się o…

Szczegóły poniżej: http://www.wisla.pl/mieszkaniec/news/zaproszenie-do-udzialu-w-projekcie

Przystępujemy do prac nad pozyskaniem środków dla mieszkańców Gminy Starcza, którzy do tej pory czekają na swoją szansę na środki z UE. Gmina Starcza wraz z naszym udziałem przystępuje do projektu grantowego z RPO WSL na lata 2014-2020 i będzie starać…

Przystępujemy do prac nad pozyskaniem środków dla mieszkańców Gminy Koszęcin, którzy do tej pory czekają na swoją szansę na środki z UE, a zgłosiło się ich ponad 1000. Gmina Koszęcin wraz z naszym udziałem przystępuje do projektu grantowego z RPO WSL na…

Mamy przyjemność poinformować, iż rozpoczynamy projekt odnawialnych źródeł energii dla Gminy Pawonków. Jest nam niezwykle milo, gdyż podobne projekty realizujemy dla Miasta Lubliniec i Kochanowic. Już teraz zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w spotkaniach i w dalszej kolejności złożenia ankiety: http://www.pawonkow.pl/aktualnosci/1038

Kierując się dużymi sukcesami w branży i mając za sobą bogate doświadczenia, zaprosiliśmy mieszkańców Gminy Wilamowice, by skorzystali z szansy na dotację do OZE. Zapraszamy do udziału w spotkaniach, następnie do wypełnienia ankiety i deklaracji uczestnictwa: http://gmina.wilamowice.pl/artykul/og-oszenie-30

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety dla obecnie trwającego naboru w ramach RPO WSL. Szczegóły poniżej: http://www.gmina-starcza.pl/aktualnosci/1727

Ostatnia szansa w tym rozdaniu unijnym na poprawę efektywności energetycznej dla obiektów JST i mieszkańców:http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/291

Rozpoczynamy prace na terenie Gminy Kochanowice. Przystępujemy do pracy nad: -Planem Gospodarki Niskoemisyjnej, -Planu zaopatrzenia w ciepło, gaz ziemny i energię elektryczną, -Programu Ochrony Środowiska. Nie bez znaczenia jest udział mieszkańców, których zapraszamy już teraz do udziału w projekcie dotacji…

Miło nam poinformować, że trwa inwentaryzacja ponad 1000 instalacji dla mieszkańców Gminy Węgierska Górka. Bardzo dziękujemy za tak duży odzew ze strony mieszkańców i do zobaczenia podczas wizji!!! http://bip.wegierska-gorka.pl/index.php?modul=aktualnosci&kat_id=310&id=2913

Miło nam poinformować, iż przystępujemy do współpracy z Gminą Lubliniec ws wniosku o dofinansowanie instalacji OZE dla mieszkańców !!! Więcej szczegółów już wkrótce w zakładce DOFINANSOWANIE.

Miło nam poinformować, iż rozpoczynamy ankietyzację dla mieszkańców Gminy Węgierska Górka. Zapraszamy do udziału!!! http://bip.wegierska-gorka.pl/index.php?modul=aktualnosci&kat_id=310&id=2847

Z dniem 07-08-2017 rozpocznie się inwentaryzacja domków jednorodzinnych zgłoszonych do udziału w zadaniu pn.”Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych” w ramach projektu pn.”Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski”. O dofinansowanie na wymianę kotłowni na kotłownie…

Z dniem 01-08-2017 rozpoczyna się nabór na przedsięwzięcia związane z poprawą efektywności energetycznej dla PRZEDSIĘBIORSTW. Zachęcamy do współpracy!!! Szczegóły w linku poniżej: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wsparcie-przedsiewziec/nabor-wnioskow-2017-dla-czesci-4/

Miło nam poinformować, iż przystępujemy do współpracy z kolejną gminą, tym razem z Gminą Krzanowice. Więcej informacji poniżej: http://www.krzanowice.pl/new/site/index/141-ochrona-srodowiska/193-odnawialne-zrodla-energii-dla-mieszkancow-gminy-krzanowice.html

Miło nam ponformować, iż nawiązaliśmy współłpracę w ramach RPO z Miastem i Gminą Mikstat. Wraz z pracownikami Urzędu będziemy starali się pozyskać dofinansowanie dla mieszkańców.http://www.mikstat.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=318&strona=1 Z kolei od 16 sierpnia 2017 roku będziemy przyjmowali wnioski na program wymiany źródeł grzewczych…

Miło nam poinformować, iż nawiązaliśmy współpracę w ramach RPO z Gminą Sieroszewice. Wraz z pracownikami Urzędu będziemy starali się pozyskać dofinansowanie dla mieszkańców.http://www.sieroszewice.pl/news,914,odnawialne-zrodla-energii-dla-mieszkancow-gminy-sieroszewice.html Z kolei od 16 sierpnia 2017 roku będziemy przyjmowali wnioski na program wymiany źródeł grzewczych na kotły…

A wśród zaangażowania w opracowani planów niskoemisyjnych, opracowaniu wniosków oraz audytów, nie zapominamy, jak ważne w obecnym czasie nowe plany zaopatrzenia gmin w ciepło, gaz ziemny i energię elektryczną. Bardzo ważny temat i cieszymy się, że gminy liczą na naszą…

W międzyczasie, gdzieś pomiędzy pozyskaniu finansowania na inwestycje niskoemisyjne i OZE a audytami energetycznymi, znajdujemy czas na przygotowanie strategiczne, by nowe gminy także świętowały sukcesy aplikacyjne dzięki aktualnym Planom Gospodarki Niskoemisyjnej w przyszłości. Dlaczego to tak ważne? Bo przed nami…

Nie ukrywamy, że efektywność energetyczna to ten dział, w którym czujemy się jak ryba w wodzie, tym bardziej, gdy namacalnie widzimy realny efekt naszych prac 🙂 Już wkrótce w Zabrzu, u naszego sąsiada, blisko 200 domów wymieni źródła ciepła celem…

Cieszymy się wspólnie z Gminą Myszków, dla której przebrnęliśmy już przez jeden rozliczony projekt grantowy, a która rozpoczyna nowy projekt grantowy!!! Wspólne sukcesy cieszą niezmiernie

Nie minęło parę miesięcy po ciężkiej pracy nad reaktywacją projektów sprzed 5-ciu lat, by na nowo powrócić do rodzimych gmin, z którymi zaczynaliśmy przygodę w branży OZE- powracamy w górskie klimaty, by zarządzać projektem od A do Z !!!

Informacje o dofinansowaniu cieszą niezmiernie, tym bardziej, gdy wspólnie z wieloletnim zaufaniem gmin pozyskiwane są na bieżąco, a sukces goni kolejny sukces 🙂 Wiele pracy nas czeka do 2023 roku w rozliczaniu grantów przed nami jako Operator i Zarządzający!!!

Reaktywujemy projekt sprzed 5-ciu lat, gdzie staraliśmy się pozyskać wsparcie dla ponad 550 gospodarstw z sąsiednich nam gmin. Również jako Operator Projektu będziemy czuwać nad aktualizacją założeń projektu oraz rozliczeniem projektu.

Miło nam poinformować, iż po kilku latach osiągnięto kolejny sukces w pozyskaniu środków 🙂 Ponad 600 nowych gospodarstw domowych pozyska instalacje OZE, a nasza ekipa będzie zarządzać tym projektem !!!

Gmina Godów to kolejna gmina, z którą mieliśmy przyjemność opracować procedurę grantową i wniosek w ramach RPO WSL. Gratulujemy przyszłym grantobiorcom!!!

Dobre doświadczenia ze współpracy z gminami w województwie mazowieckim zaowocowały współpracą z Miastem Sierpc. Sierpc przystępuje do opracowania zaktualizowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz opracowania Programu Ochrony Środowiska.

Cieszymy się na współpracę z Gminą Alwernia. Jest to kolejna gmina, z którą rozpoczynamy przygodę w zakresie opracowania dokumentów strategicznych i już cieszymy się na wspólne planowanie działań w nowej perspektywie unijnej!

Ten rok to rok aktualizacji i przygotowania do nowej perspektywy unijnej. Cieszymy się, że rośnie zainteresowanie naszymi usługami w zakresie opracowania dokumentów strategicznych, również przez gminy, z którymi rozpoczynamy naszą współpracę. Tym razem do grona naszych zaprzyjaźnionych gmin dołączyła Gmina…

Wkrótce będziecie mogli Państwo zapoznać się z nowym dokumentem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubliniec. Gmina planuje działania inwestycyjne do 2040 roku, co zapewni jej dobry start po nowe możliwości zewnętrznego finansowania.

Długoletnia współpraca z Gminą Rudnik zaowocowała koniecznością aktualizacji obowiązującego PGN oraz opracowaniem PZC. Kolejna Gmina będzie gotowa na nowe rozdanie unijne!!!

Miło nam poinformować, iż wraz z Gminą Ornontowice przystępujemy do opracowania Projektu założeń do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Nie raz słyszeliśmy, że "gdybyśmy mieli więcej budynków komunalnych, na pewno by Państwo pisali nam wnioski". Niewiele zostało już gmin, które posiadałyby nieocieplone budynki komunalne. Jedną z nich byłą Gmina Chełm Śląski, z którą opracowaliśmy i złożyliśmy wniosek do POiŚ…

Cieszymy się, że w ostatnim już naborze w ramach POiŚ udało się opracować 3 kompletne wnioski aplikacyjne na wsparcie ze strony WFOŚ. Już trzymamy kciuki !!!

Zawsze mieliśmy sentyment do Gminy Żarki, wraz z Gminą Żarki od kilku lat pozyskujemy środki zewnętrzne i realizujemy kolejne projekty. Wraz z Gminą pozyskaliśmy z WFOŚiGW środki na opracowanie POŚ.

Nasza firma chyba już długo funkcjonuje na rynku, gdyż nie tak dawno opracowywaliśmy Plan Zaopatrzenia w Ciepło dla Gminy Pawłowice, by dziś go aktualizować. Cieszymy się na współpracę.

Udało się uzyskać pozytywną ocenę w ramach naboru EOG Fundusze Norweskie z Fundacją Elementarz we współpracy z partnerem zagranicznym oraz Uniwersytetem Śląskim. Gratulujemy!!!

Cieszymy się, iż wniosek na termomodernizację przedszkola w Gminie Węgierska Górka otrzymał wsparcie w ramach projektu RPO WSL. Gratulujemy! W tym samym naborze wniosek opracowaliśmy dla Gminy Wisła, która również pozyskała 85% wsparcia na termomodernizację budynku JST. Cieszymy się wspólnym…

Nie pozostajemy obojętni na potrzeby naszych gminnych sąsiadów w zakresie wymiany źródeł ciepła. Tym razem wraz z Miastem Zabrze przystępujemy do projektu grantowego na wymianę źródeł ciepła, gdzie do projektu zgłosiło się łącznie 95-ciu mieszkańców. Trwa weryfikacja wniosków w ramach…

Cieszymy się, że wraz z Gminą Godów będziemy realizować projekt grantowy od podstaw. Wiele osób stale pyta o możliwości wymiany źródeł ciepła zgodnie z obowiązującymi wymogami. Na powyższe nie pozostała obojętna Gmina Godów, z którą współpracujemy od dawna w zakresie…

Gmina Myszków ogłasza nabór wniosków o przyznanie grantu na wymianę węglowych źródeł ciepła w ramach projektu „Granty - wymiana pieców c.o. w Myszkowie”. Możliwość wymiany na kocioł gazowy, pelletowy lub powietrzną pompę ciepła. Cieszymy się, iż jest to kolejny projekt, który wraz z…

Jest nam niezmiernie miło, iż kolejna gmina z województwa mazowieckiego będzie gotowa na nową perspektywę unijną w pełni opracowanymi i uchwalonymi dokumentami środowiskowymi. Gratulujemy!

Cieszymy się na nową współpracę w zakresie dokumentów strategicznych dla Gminy Kobylin. Już dziś zapraszamy mieszkańców do pomocy w opracowaniu dokumentów: https://www.kobylin.pl/aktualnosc-4685-informacja_w_sprawie_ankiety_dotyczacej.html

Obdarzeni zaufaniem dotychczasową współpracą z Gminą Łochów w zakresie audytów ex post, postanowiliśmy zaktualizować dotychczasowy PGN tak, aby w przyszłości Gmina Łochów mogła śmiało wykorzystać szansę w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Cieszymy się, iż w oparciu o wieloletnie doświadczenie audytorskie będziemy mieli przyjemność opracować audyty ex post dla TBS w Gliwicach. 18-cie budynków poddano kompleksowej termomodernizacji z pozyskaniem środków POiŚ 1.7.1.

W ślad za kompleksowym podejściem związanym z przygotowaniem dokumentów strategicznych przystępujemy także do opracowania PZC. Z takim kompletem dokumentów Gmina Kornowac będzie w pełni gotowa na nowe środki zewnętrzne w zgodzie z przepisami prawa energetycznego.

Cieszymy się, iż wraz z Gminą Kornowac możemy przystąpić do opracowania PGN oraz PONE wraz z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Katowicach. Mamy nadzieję na owocną współpracę przygotowując się do nowej perspektywy unijnej.

Miło nam poinformować, iż przystępujemy wraz z Gminą Pęcław do opracowania aktualizacji PGN na nową perspektywę unijną 🙂

Miło nam poinformować, iż wspólnie z Gminą Rusinów opracowujemy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

To już chyba ostatni budynek w Gminie Żarki, dla jakiego pozyskujemy wsparcie na termomodernizację i OZE. Liczymy, iż w ramach naboru RPSL.04.03.02-IZ.01-24-398/20 budynek OSP uzyska wsparcie. Cieszymy się za obdarzenie nas zaufaniem po raz kolejny i liczymy na wspólny sukces.

Podobnie jak z Gminą Myszków, Gminą Starcza, Gminą Żarki i Gminą Kłobuck, również dla SP ZOZ w Myszkowie aplikowaliśmy o środki w ramach działania RPSL.04.03.02-IZ.01-24-398/20 na głęboką termomodernizację, wymianę oświetlenia i OZE. Liczymy, iż projekt otrzyma wsparcie. Trzymamy kciuki!!!

Po sukcesie związanym z wymianą pieców w projekcie grantowym oraz instalacjami fotowoltaicznymi dla mieszkańców przyszedł czas na modernizację budynku Urzędu Gminy. Tym razem aplikujemy o środki na termomodernizację, rozbudowę i montaż OZE. Trzymamy kciuki!!!

W ramach działania RPSL.04.03.02-IZ.01-24-398/20 opracowaliśmy kompleksowo projekt termomodernizacji dla budynku OSiR w Kłobucku. Liczymy, iż projekt otrzyma wsparcie na głęboką termomodernizację. Trzymamy kciuki!!!

Cieszymy się, iż obdarzeni zaufaniem dla dotychczasowych projektów, powierzono nam opracowanie dwóch wniosków aplikacyjnych dla Gminy Myszków w ramach działania RPSL.04.03.02-IZ.01-24-398/20. Liczymy, iż dwa przedszkola objęte projektem otrzymają wsparcie na głęboką termomodernizację. Trzymamy kciuki!!!

Miło nam poinformować, iż wśród 17 beneficjentów programu POiŚ 1.7.5 znalazła się Gmina Rudnik, z którą opracowaliśmy dokumentację aplikacyjną. Kolejne budynki komunalne zostaną kompleksowo poddane termomodernizacji, gratulujemy!!!

Wiele dokumentów aplikacyjnych i wiele sukcesów wraz z Gminą Żarki osiągnięto w poprzednich rozdaniach unijnych. Pozostało jeszcze kilka budynków do modernizacji, zatem wniosek z ostatniego już konkursu w tym rozdaniu również musiał powstać.

Miło nam poinformować, iż wraz z Gminą Kłobuck będziemy również opracowywać wspólnie dokumentację techniczną i aplikacyjną dla nowego działania. Liczymy na kolejny sukces.

Również z Gminą Starcza opracowujemy ostatni już w tej perspektywie wniosek wraz z audytem dla działań termomodernizacyjnych, OZE dla budynku Urzędu Gminy. Trzymamy kciuki!

Miło nam poinformować, iż dzięki długiej współpracy z Gminą Lelów będziemy opracowywali nowy i chyba ostatni wniosek z perspektywy finansowej 2014-2020 dla działań niskoemisyjnych. Tym razem będziemy termomodernizować budynek świetlicy Śródmieście. Trzymamy kciuki!!!

Gmina Wisłą również powierzyła nam swój Plan Gospodarki Niskoemisyjnej tak, by w nowej perspektywie unijnej być gotowym w pełni od strony formalnej. Cieszymy się na współpracę w następnych latach.

Cieszymy się, że również z Gminą Starcza będziemy gotowi do aplikowania o środki w kolejnych latach. Dziękujemy za współpracę.

Również z Gminą Krzanowice będziemy wkrótce gotowi na wspólne aplikowanie o środki unijne w nowym rozdaniu unijnym, gratulujemy i dziękujemy za zaufanie.

Cieszymy się, iż dzięki dotychczasowej współpracy i zaufaniu Gminy Lelów udało się opracować aktualizację PGN-u tak, by móc być w pełni gotowym na nową perspektywę unijną.

Cieszymy się, iż nawiązaliśmy współpracę z kolejną gminą, dla której ważne są działania niskoemisyjne i dobrze opracowany Plan Gospodarki. Obecnie projekt dokumentu jest konsultowany przez organy zewnętrzne.

Wychodząc naprzeciw trendom panującym w sieci, od dzisiaj mogą Państwo korzystać z odświeżonej witryny 🙂

W związku z działaniami podjętymi przez władze rządowe w ramach walki z koronawirusem informujemy, iż od 09-10-2020r. do odwołania wszyscy pracować będziemy w trybie “home-office”, tj. w ramach pracy zdalnej. Za utrudnienia przepraszamy.

Niezmiernie się cieszymy, iż obdarzeni zaufaniem dotychczasowej współpracy będziemy mieli ponownie przyjemność realizować kolejny projekt dla Gminy Myszków, tym razem w ramach Operatora projektu grantowego w ramach RPO WSL: https://www.miastomyszkow.pl/aktualnosc-2714-dodatkowy_nabor_uzupelniajacy.html Wkrótce przedstawimy więcej informacji w ww. zakresie.

Miło nam poinformować, iż przystępujemy do opracowania aktualizacji PZC  ( Projekt założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz ziemny ) dla Gminy Lidzbark Warmiński. Jest to obligatoryjny dokument niezbędny do pozyskiwania funduszy unijnych i wynikających z Prawa…

Miło nam poinformować, iż do 30.11.2020 r. będziemy wykonywać inwentaryzację terenową w Gminie Stromiec w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020″. Dziękujemy za zaufanie i liczymy na współpracę mieszkańców i zaangażowane podmioty!!!

Po sukcesie współpracy przy projekcie “miękkim” z partnerem NORSKOG z Norwegii oraz Uniwersytetem Śląskim w Katowicach wkrótce złożony zostanie kolejny projekt partnerski na termomodernizację szkół w Łutowcu oraz Katowicach również z wykorzystaniem środków pochodzących z Funduszy Norweskich EOG w ramach…

Niezmiernie cieszymy się ze wspólnej współpracy z Fundacją Elementarz, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach oraz organizacją NORSKOG z Norwegii, gdzie wspólnymi siłami złożyliśmy projekt partnerski w ramach Działania EOG, Fundusze Norweskie, nr działania: 7.3.0.2. Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na…

Gmina Niegowa pozyskała wsparcie na montaż OZE dla mieszkańców. Niezmiernie jest nam miło, iż w ramach naszej współpracy ponad 100 mieszkańców otrzyma wsparcie na zakup i montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych.

Po sukcesie w składaniu dokumentacji aplikacyjnej w poprzedniej edycji konkursu POIŚ 1.7.1/4/2019 wraz z Gminą Rudnik złożyliśmy do WFOŚiGW w Katowicach kolejny wniosek na kolejne obiekty komunalne z terenu Gminy Rudnik. Czekamy na kolejny sukces !!!

Miło jest nam poinformować, iż pracujemy nad opracowaniem 19-stu audytów energetycznych dla 19-stu budynków komunalnych dla Miasta Zawiercie.

Cieszy nas fakt, iż wkrótce przystąpimy do rozliczenia projektu ze wskaźników w ramach działań OZE dla ponad 700 instalacji w Gminie Myszków 🙂

Podpisaliśmy umowę na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Będzin.

Miło nam poinformować, iż wraz z Gminą Rudnik pozyskaliśmy wsparcie na budowę nowego PSZOK z dotacji RPO WSL. Serdecznie gratulujemy !!!

Miło nam poinformować, iż wraz z Gminą Rudnik pozyskaliśmy wsparcie na budowę nowego PSZOK z dotacji RPO WSL. Serdecznie gratulujemy !!!

Miło nam poinformować, iż dla 5-ciu budynków komunalnych Miasta Zawiercie w zarządzie ZGM ZAWIERCIE przystępujemy do opracowania: dokumentacji aplikacyjnej w ramach działania 4.3.1 RPO WSLdokumentacji projektowejaudytów energetycznych

Cieszymy się, że wraz z Gminą Żarnowiec mogliśmy opracować dwa oddzielne wnioski na termomodernizację dwóch budynków JST w Gminie Żarnowiec 🙂 Liczymy na sukces aplikacyjny

W związku z działaniami podjętymi przez władze rządowe w ramach walki z koronawirusem informujemy, mając na uwadze możliwość udostępnienia opieki nad dziećmi naszym pracownikom,  iż od 12-03-2020r. do odwołania wszyscy pracować będziemy w trybie “home-office”, tj. w ramach pracy zdalnej. Zaplanowane…

Miło nam poinformować, iż opracowujemy wniosek aplikacyjny w ramach działań rewitalizacyjnych dla Gminy Lelów.

Miło nam poinformować, iż w konkursie RPO WM na lata 2014-2020 projekt pn. “Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko” został wybrany do dofinansowania. Gmina Orońsko pozyskała z naszym udziałem blisko 1 500 000,00 PLN na modernizację indywidualnych źródeł ciepłą i…

Miło nam poinformować, iż przystępujemy do realizacji prac nad nowym projektem grantowym dla mieszkańców Miasta Będzina. Projekt będzie dotyczył modernizacji źródeł ciepła i montażu instalacji solarnych lub fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Będzina. Wkrótce przystąpimy do ogłoszenia naboru, …

Miło nam poinformować, iż Gmina Starcza otrzymała wsparcie na wymianę źródeł ciepła w obiektach indywidualnych. https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/291

Miło nam poinformować, iż Gmina Pawonków otrzymała wsparcie na kompleksową termomodernizację w obiekcie JST. https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/291

Miło nam poinformować, iż Gmina Kłobuck otrzymała wsparcie na wymianę źródeł ciepła w obiektach indywidualnych. Ponad 120 budynków otrzyma wsparcie. https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/291

Miło nam poinformować, iż Gmina Brenna otrzymała wsparcie na kompleksową termomodernizację w obiekcie JST. https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/291

Kolejny sukces, kolejne instalacje OZE z dofinansowaniem!!!

Miło nam poinformować, iz wraz z Gminą Rudnik przystępujemy do prac nad opracowaniem dokumentu strategicznego, jakim jest Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rudnik.  Posiadanie programu pozwoli na pozyskanie wsparcia z WFOŚiGW oraz RPO WSL Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.2 Typ…

Kolejny sukces z Gminą Krzanowice, tym razem udało się pozyskać wsparcie na Rewitalizację Rynku Miejskiego!!! Więcej szczegółów poniżej: https://rpo.subregion.pl/wyniki-konkursu-z-poddzialania-10-3-2-rewitalizacja-obszarow-zdegradowanych-rit-subregionu-zachodniego/

Obok Gminy Kłobuck także Gmina Rudnik pozyskała wsparcie w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/4/2019. Trzy obiekty publiczne przejdą kompleksową termomodernizację. Szczegóły do pobrania poniżej: https://www.wfosigw.katowice.pl/files/styczen20/lista_proj_17142019.pdf

Niezmiernie miło nam poinformować, ze wraz z Gminą Kłobuck pozyskaliśmy wsparcie w ramach działania KONKURS NR POIS/1.7.1/4/2019 Poniżej lista beneficjentów: https://www.wfosigw.katowice.pl/files/styczen20/lista_proj_17142019.pdf

Wraz z Gminą Brzeszcze przystępujemy do opracowania audytów energetycznych powykonawczych dla 9-ciu obiektów publicznych celem rozliczenia w RPO Małopolskie. Jest to kolejna i zapewne nie ostatnia współpraca z Gminą Brzeszcze.

Cieszymy się, że razem z Gminą Starcza udało się pozyskać wsparcie dla 52 budynków prywatnych w ramach projektu pn. “Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Starcza -etap I” , w ramach naboru RPO WSL. Poziom wsparcia to 85%. Wkrótce…

Niezwykle miło informujemy, iż udało się pozyskać wsparcie w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej na obiektach publicznych Gminy Rudnik” wybranego do dofinansowania w ramach Działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i…

Cieszymy się, że razem z Gminą Janów udało się pozyskać wsparcie dla budynków prywatnych  oraz dwóch obiektów JST w ramach projektu pn. “Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych oraz na obiektach użyteczności publicznej w gminie Janów” , w ramach naboru RPO WSL. Poziom…

W ramach naboru na poprawę efektywności energetycznej i OZE podjęliśmy współpracę z: Ośrodkiem SAMARYTANIN Bielsko BiałaKościołem pw. Brata Alberta w Skarżysku Kamiennej Przedmiotem działań był audyt energetyczny, projekty wykonawcze na OZE, dokumentacja aplikacyjna. Wnioski po pozytywnej ocenie czekają na wsparcie…

Miło nam pinformować, iz w ramach naboru dla Poddziałania 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI”, Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy nasz wniosek aplikacyjny przeszedł pozytywną…

Miło nam poinformować, iż zakończyliśmy sporządzać audyt ex post dla mieszkańców Gminy Łochów z zakresu montażu instalacji solarnych, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych dla ponad 800 gospodarstw domowych.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE RZĄDOWYM MPiT: DOFINANSOWANIE 70% NA DZIAŁANIA NISKOEMISYJNE W GMINACH!!! DOFINANSOWANIE MPiT dla GPN

Miło nam poinformować, iż podjęliśmy współpracę z Gminą Rudnik w opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. “Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudniku”. Projekt oczekuje na ocenę w ramach naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-318/19.

Cieszymy się, że do 30 listopada zlecono nam opracowanie audytów powykonawczych dla Szpitala Wojewódzkiego w Świeciu. Prace dotyczą 3 zmodernizowanych energetycznie obiektów .

Cieszymy się, ze po blisko 3 latach oczekiwań udało się pozyskać ponad 10 mln dotacji ze środków NFOŚiGW ( działanie 3.4. z roku 2016) wspólnie z doradcami energetycznymi WFOŚiGW w Kielcach oraz WFOŚiGW w Katowicach. Wsparciem będą cieszyć się parafie…

W ramach krótkiego ( bo blisko tygodniowego) naboru pn. Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie NABÓR 1/2019, NFOŚiGW, mieliśmy przyjemność złożyć dwa wnioski dla PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ POD WEZWANIEM BŁ. BRATA ALBERTA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ oraz DOMU OPIEKI “SAMARYTANIN” w BIELSKU-BIAŁEJ.…

Tym razem informujemy, iż projekt pn. “Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na budynkach publicznych w Gminie Rudnik otrzymał dofinansowanie” w ramach naboru RPSL.04.01.02-IZ.01-24-269/18. Wnioskowane dofinansowanie: 686 710,44 PLN. Gratulujemy i przystępujemy powoli do rozliczania projektu 🙂

Miło nam poinformować, iż w naborze nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-312/19  udało nam się opracować dokumentację aplikacyjną dla Gminy Krzanowice. Projekt pn. “Modernizacja Rynku w Krzanowicach w celu stworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej” oczekuje na ocenę.

Miło nam poinformować, iż w naborze nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-312/19  udało nam się opracować dokumentację aplikacyjną dla Gminy Rudnik. Projekt pn. “Prace konserwatorskie i zabezpieczające ruin Pałacu w Sławikowie wraz z pawilonem oranżerii oraz zagospodarowania części parku pałacowego” oczekuje na ocenę.

Miło nam poinformować, iż dzięki nawiązanej współpracy z Gminą OROŃSKO w ramach konkursu RPO WM przystępujemy do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Pozwoli on Gminie Orońsko aplikować o środki z nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027.

Miło nam poinformować, iż ze źródeł WFOŚiGW w Katowicach udało się pozyskać środki w wys. 80% na opracowanie dokumentacji POŚ dla Gminy Kruszyna.

Miło nam poinformować, iż ze źródeł WFOŚiGW w Katowicach udało się pozyskać środki w wys. 80% na opracowanie dokumentacji POŚ dla Gminy RUDNIK.

Miło nam poinformować, iż ze źródeł WFOŚiGW w Katowicach udało się pozyskać środki w wys. 80% na opracowanie dokumentacji POŚ dla Gminy Starcza.

Miło nam informować, iż w ramach konkursu KONKURS NR POIS/1.7.1/4/2019 przystępujemy do opracowania dokumentacji kompleksowej dla działania termomodernizacji 2 budynków WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W ŻARKACH. Liczymy na sukces!!!

Rozpoczynamy współpracę z Miastem Zawiercie, której celem jest opracowanie 10 audytów energetycznych dla potrzeb budynków wielorodzinnych dla konkursu KONKURS NR POIS/1.7.1/4/2019 .

Rozpoczynamy współpracę z Gminą Ślemień, które będzie przystępować do konkursu RPO WSL. W ramach umowy opracowujemy 2 audyty energetyczne dla budynków JST.

Miło nam informować, iż w ramach konkursu RPO PODLASKIE działanie 5.2 przystępujemy do opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla budynku Ośrodka Rehabilitacji na terenie Miasta Suwałki. Liczymy na sukces aplikacyjny 🙂

Miło nam informować, iż w ramach konkursu KONKURS NR POIS/1.7.1/4/2019 przystępujemy do opracowania dokumentacji kompleksowej dla działania termomodernizacji budynków Gminy Wisła.

W naborze RPO WSL RIT/ZIT opracowaliśmy dokumentację aplikacyjną dla Gminy Rudnik. Celem projektu była kompleksowa termomodernizacja obiektów mieszkalnych w zasobach Gminy Rudnik.

Miło nam informować, iż w ramach konkursu KONKURS NR POIS/1.7.1/4/2019 przystępujemy do opracowania dokumentacji kompleksowej dla działania termomodernizacji budynków Gminy Rudnik.

Miło nam poinformować, iż wkrótce przystępujemy do prac związanych z pozyskiwaniem dotacji 85% na instalacje solarne i fotowoltaiczne dla mieszkańców Gminy Niegowa. Szczegółowe informacje wkrótce

Serdecznie zapraszamy do współpracy w ramach nowego projektu, jaki mamy przyjemność dla Państwa realizować: http://www.oronsko.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=7&artykul=479&akcja=artykul

http://www.nedza.pl/nasza_gmina/aktualnosci/Program-Czyste-Powietrze-punkt-doradczy-w-Gminie-Nedza/idn:2153 Zapraszamy do punktów zgodnie z harmonogramem w ww. załączniku.

Miło nam poinformować, ze przystępujemy do współpracy z Powiatem w Strzelinie, wraz z którym kompleksowo będziemy wypracowywać audyt energetyczny i studium wykonalności dla projektu pn. “Kompleksowa termomodernizacja budynku głównego siedziby Starostwa Powiatowego w Strzelinie”: http://bip.pzstrzelin.finn.pl/bipkod/20288523

Miło nam poinformować, iż przystępujemy do sporządzenia oceny energetycznej budynków/lokali na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle. http://bip.kedzierzynkozle.pl/przetarg/6599/sporzadzenie-oceny-energetycznej-budynkow-lokali-na-terenie-gminy-kedzierzyn-kozle

W najbliższych dniach do WFOŚiGW w Katowicach złożony zostanie wniosek na zadanie usuwania azbestu z terenu Gminy Koszęcin, który mieliśmy przyjemność opracowywać w 2018 roku. http://www.koszecin.pl/artykul/1306

Po zadaniu opracowania Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Starcza, który mieliśmy przyjemność przygotować, przyszedł czas na opracowanie wniosku o likwidację zinwentaryzowanego azbestu z terenu Gminy Starcza. Szczegóły poniżej: http://www.gmina-starcza.pl/aktualnosci/1819

Również w roku 2018 mieliśmy przyjemność współpracować z Gminą Kochanowice nad opracowaniem Programu Ochrony Środowiska. http://kochanowice.pl/wp-content/uploads/2018/07/POS_Kochanowice.pdf

Gmina Krzanowice to kolejna gmina, dla której mieliśmy przyjemność opracować POŚ z wykorzystaniem 80%-owej dotacji ze środków WFOŚiGW w Katowicach. http://www.krzanowice.pl/new/site/index/1-aktualnosci-i-ogloszenia/news/3038-program-ochrony-srodowiska-dla-gminy-krzanowice-na-lata-2018—–2020-z-perspektywa-do-2025-r.html

Miło nam poinformować, iż wraz z Gminą Panki opracowaliśmy program Ochrony Środowiska dla Gminy Panki z wykorzystaniem 80% dotacji ze środków WFOŚiGW w Katowicach. http://www.bip.panki.pl/index.php?job=wiad&idg=4&id=646&x=146&y=0&n_id=3234

Zaczynamy realizację procedury grantowej dla mieszkańców Miasta Lubań: http://luban.pl/artykul/113546/granty-na-wymiane-zrodel-ciepla-w-lubaniu Mieszkańcy mogą składać wnioski na działania związane z wymianą źródła ciepła i OZE ( fakultatywnie) lub podłączenie do sieci ciepłowniczej. Nabór trwa do 14 lutego 2019r. Wkrótce rozpoczną się inwentaryzacje terenowe…

Miło nam poinformować, iz zaczął się nabór wniosków w ramach działania: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-3-redukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-poddzialanie-4-3-1-ograniczanie-zanieczyszczen-powietrza-i-rozwoj-mobilnosci-miejskiej-typ-projektow-ograniczenie-niskiej-emisji-wym/ Prosimy o zapoznanie się z naszymi referencjami i zachęcamy do współpracy

Miło nam poinformować, iż zakończyliśmy z powodzeniem prace nad opracowaniem dokumentacji studium oraz projektów wykonawczych wraz z audytem energetycznym dla obiektów publicznych Miasta Kostrzyn nad Odrą w naborze RPO LUBUSKIE. Projekt dotyczy modernizacji energetycznej obiektów poprzez montaż odnawialnych źródeł energii-…

Z miłą chęcią zachęcamy do skorzystania z ostatniej szansy na realizację inwestycji w OZE, tym razem dla gmin, przedsiębiorców z województwa lubuskiego 🙂 Regulamin i dokumenty: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/31-odnawialne-zrodla-energii-1/#Na%20co%20i%20kto%20mo%C5%BCe%20sk%C5%82ada%C4%87%20wnioski?

Gorąco dziękujemy za zaufanie Gmin, które w nasze ręce powierzyły opiekę nad działaniami związanymi z pozyskiwaniem funduszy unijnych na działania termomodernizacyjne i wymiany kotłów. Serdecznie dziękujemy za współpracę pracownikom Gmin oraz mieszkańcom: Gminy PawonkówGminy WisłaGminy BrennaGminy Węgierska GórkaGminy StarczaGminy KłobuckGminy…

Wszystkich zainteresowanych informujemy, iż w imieniu naszych Beneficjentów złożono uzupełnienia formalne w ramach naboru 4.1.3 RPO WSL. Tym samym  przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to listopad 2018 roku. Dotyczy to w szczególności zainteresowanych odbiorców końcowych gmin: StarczaJanówŻarkiKochanowicePawonkówWęgierska GóraWisłaJaworzeOrzeszePankiLipieRudnikKrzanowiceBrenna

Miło nam poinformować, iż Gmina Dębica i Iwierzyce otrzymały dofinansowanie na montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w ramach projektu „Rozwój OZE – szansa na poprawę jakości życia mieszkańców Gmin Dębica i Iwierzyce w ramach osi priorytetowej III Czysta energia,…

Miło nam poinformować, iz Gmina Nowogród otrzyma dofinansowanie na OZE dla mieszkańców: http://www.nowogrod.com/index.php/dla-mieszkancow/zycie-codzienne/243-odnawialne-zrodla-energii-dla-mieszkancow-w-gminie-nowogrod

Miło nam poinformować, iż zakończyliśmy prace nad opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudnik: http://bip.gmina-rudnik.pl/view.php?id=3151&menuID=413 Celem opracowania dokumentu uzyskano dotację 80% ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

Przystępujemy do prac nad pozyskaniem środków dla mieszkańców Orzesza, którzy do tej pory czekają na swoją szansę na środki z UE. urząd Miejski wraz z naszym udziałem przystępuje do projektu konkursowego z RPO WSL na lata 2014-2020 i będzie starać się o…

Szczegóły poniżej: http://www.wisla.pl/mieszkaniec/news/zaproszenie-do-udzialu-w-projekcie

Przystępujemy do prac nad pozyskaniem środków dla mieszkańców Gminy Starcza, którzy do tej pory czekają na swoją szansę na środki z UE. Gmina Starcza wraz z naszym udziałem przystępuje do projektu grantowego z RPO WSL na lata 2014-2020 i będzie starać…

Przystępujemy do prac nad pozyskaniem środków dla mieszkańców Gminy Koszęcin, którzy do tej pory czekają na swoją szansę na środki z UE, a zgłosiło się ich ponad 1000. Gmina Koszęcin wraz z naszym udziałem przystępuje do projektu grantowego z RPO WSL na…

Mamy przyjemność poinformować, iż rozpoczynamy projekt odnawialnych źródeł energii dla Gminy Pawonków. Jest nam niezwykle milo, gdyż podobne projekty realizujemy dla Miasta Lubliniec i Kochanowic. Już teraz zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w spotkaniach i w dalszej kolejności złożenia ankiety: http://www.pawonkow.pl/aktualnosci/1038

Kierując się dużymi sukcesami w branży i mając za sobą bogate doświadczenia, zaprosiliśmy mieszkańców Gminy Wilamowice, by skorzystali z szansy na dotację do OZE. Zapraszamy do udziału w spotkaniach, następnie do wypełnienia ankiety i deklaracji uczestnictwa: http://gmina.wilamowice.pl/artykul/og-oszenie-30

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety dla obecnie trwającego naboru w ramach RPO WSL. Szczegóły poniżej: http://www.gmina-starcza.pl/aktualnosci/1727

Ostatnia szansa w tym rozdaniu unijnym na poprawę efektywności energetycznej dla obiektów JST i mieszkańców:http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/291

Rozpoczynamy prace na terenie Gminy Kochanowice. Przystępujemy do pracy nad: -Planem Gospodarki Niskoemisyjnej, -Planu zaopatrzenia w ciepło, gaz ziemny i energię elektryczną, -Programu Ochrony Środowiska. Nie bez znaczenia jest udział mieszkańców, których zapraszamy już teraz do udziału w projekcie dotacji…

Miło nam poinformować, że trwa inwentaryzacja ponad 1000 instalacji dla mieszkańców Gminy Węgierska Górka. Bardzo dziękujemy za tak duży odzew ze strony mieszkańców i do zobaczenia podczas wizji!!! http://bip.wegierska-gorka.pl/index.php?modul=aktualnosci&kat_id=310&id=2913

Miło nam poinformować, iż przystępujemy do współpracy z Gminą Lubliniec ws wniosku o dofinansowanie instalacji OZE dla mieszkańców !!! Więcej szczegółów już wkrótce w zakładce DOFINANSOWANIE.

Miło nam poinformować, iż rozpoczynamy ankietyzację dla mieszkańców Gminy Węgierska Górka. Zapraszamy do udziału!!! http://bip.wegierska-gorka.pl/index.php?modul=aktualnosci&kat_id=310&id=2847

Z dniem 07-08-2017 rozpocznie się inwentaryzacja domków jednorodzinnych zgłoszonych do udziału w zadaniu pn.”Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych” w ramach projektu pn.”Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski”. O dofinansowanie na wymianę kotłowni na kotłownie…

Z dniem 01-08-2017 rozpoczyna się nabór na przedsięwzięcia związane z poprawą efektywności energetycznej dla PRZEDSIĘBIORSTW. Zachęcamy do współpracy!!! Szczegóły w linku poniżej: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wsparcie-przedsiewziec/nabor-wnioskow-2017-dla-czesci-4/

Miło nam poinformować, iż przystępujemy do współpracy z kolejną gminą, tym razem z Gminą Krzanowice. Więcej informacji poniżej: http://www.krzanowice.pl/new/site/index/141-ochrona-srodowiska/193-odnawialne-zrodla-energii-dla-mieszkancow-gminy-krzanowice.html

Miło nam ponformować, iż nawiązaliśmy współłpracę w ramach RPO z Miastem i Gminą Mikstat. Wraz z pracownikami Urzędu będziemy starali się pozyskać dofinansowanie dla mieszkańców.http://www.mikstat.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=318&strona=1 Z kolei od 16 sierpnia 2017 roku będziemy przyjmowali wnioski na program wymiany źródeł grzewczych…

Miło nam poinformować, iż nawiązaliśmy współpracę w ramach RPO z Gminą Sieroszewice. Wraz z pracownikami Urzędu będziemy starali się pozyskać dofinansowanie dla mieszkańców.http://www.sieroszewice.pl/news,914,odnawialne-zrodla-energii-dla-mieszkancow-gminy-sieroszewice.html Z kolei od 16 sierpnia 2017 roku będziemy przyjmowali wnioski na program wymiany źródeł grzewczych na kotły…

ENVITERM S.C.
42-612 Tarnowskie Góry
ul.Szwedzka 2, pokój A12, A13