ZIAJA Dominika

Trener biznesu, specjalista w zakresie projektów inwestycyjnych związanych z branżą OZE od projektu po realizację, doświadczenie związane z pozyskiwaniem funduszy unijnych dla osób indywidualnych, firm, jednostakmi samorządów terytorialnych i współpracą z NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz RDOŚ.

ZIELONKA Dawid

Specjalista w zakresie efektywności energetycznej i planowania energetycznego w JST, posiadający uprawnienia do sporządzania Świadectw Charakterystyki i Audytów Energetycznych z doświadczeniem w opracowywaniu wniosków na cele związane z racjonalizacją gospodarki energetycznej w gminach. Doświadczenie w sporządzaniu Programów Efektywności Energetycznej, Projektów Założeń do Planów Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz Planów Gospodarki Niskoemisyjnej na rzecz JST.

MAKS Elżbieta

Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Specjalista w zakresie planowania energetycznego na poziomie gminnym. Doświadczenie w zakresie tworzenia strategicznych dokumentów gminy, audytów energetycznych, świadectw charakterystyki energetycznej.

ZIAJA Dominika

Trener biznesu, specjalista w zakresie projektów inwestycyjnych związanych z branżą OZE od projektu po realizację, doświadczenie związane z pozyskiwaniem funduszy unijnych dla osób indywidualnych, firm, jednostakmi samorządów terytorialnych i współpracą z NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz RDOŚ.​

ZIELONKA Dawid

Specjalista w zakresie efektywności energetycznej i planowania energetycznego w JST, posiadający uprawnienia do sporządzania Świadectw Charakterystyki i Audytów Energetycznych z doświadczeniem w opracowywaniu wniosków na cele związane z racjonalizacją gospodarki energetycznej w gminach. Doświadczenie w sporządzaniu Programów Efektywności Energetycznej, Projektów Założeń do Planów Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz Planów Gospodarki Niskoemisyjnej na rzecz JST.

MAKS Elżbieta

Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Specjalista w zakresie planowania energetycznego na poziomie gminnym. Doświadczenie w zakresie tworzenia strategicznych dokumentów gminy, audytów energetycznych, świadectw charakterystyki energetycznej.

ENVITERM S.C. | 42-612 Tarnowskie Góry | ul.Szwedzka 2, pokój A12, A13