Miło nam informować, iż w ramach konkursu RPO PODLASKIE działanie 5.2 przystępujemy do opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla budynku Ośrodka Rehabilitacji na terenie Miasta Suwałki.

Liczymy na sukces aplikacyjny 🙂