Ślemień

Rozpoczynamy współpracę z Gminą Ślemień, które będzie przystępować do konkursu RPO WSL.

W ramach umowy opracowujemy 2 audyty energetyczne dla budynków JST.