Miło nam pinformować, iz w ramach naboru dla Poddziałania 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI”, Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy nasz wniosek aplikacyjny przeszedł pozytywną ocenę i został wybrany do dofinansowania. Tylko 7 projektów na 24 uzyskało wsparcie.

Serdecznie gratulujemy i przystępujemy do realizacji