Realizacje w województwie śląskim:

 • Urząd Miasta Tarnowskie Góry (audyty energetyczne x 35)
 • Gmina Miasteczko Śląskie (audyty energetyczne x 12, PGN, PZC, PFU wraz z wnioskiem aplikacyjnym dla obiektów JST z projektami wykonawczymi, RPO WSL)
 • Gmina Świerklaniec (audyty energetyczne x 2, projekty wykonawcze i kosztorysy inwestorskie, PGN, PEE)
 • Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” ( audyt energetyczny)
 • Gmina Wisła (audyty energetyczne)
 • TGM Sp. z o.o. Hala Targowa ( audyt energetyczny)
 • Gmina Chełm Śląski ( Studium Wykonalności, PFU, wniosek aplikacyjny, audyty energetyczne x 2, PGN, PEE, RPO WSL)
 • Gmina Poraj ( Strategia Rozwoju Gminy, Gminny Program Rewitalizacji, PGN, PZC, Program usuwania azbestu)
 • Gmina Koszęcin (Program usuwania azbestu)
 • Gmina Pawonków ( PGN )
 • Gmina Rudziniec ( PGN)
 • Gmina Olszyna( PGN )
 • Gmina Kamienica Polska ( PGN )
 • Gmina Radziechowy Wieprz ( PGN, PEE )
 • Gmina Panki ( PGN )
 • Gmina Przystajń ( PGN )
 • Gmina Koziegłowy ( PGN )
 • Gmina Janów ( PGN, PZC, program usuwania azbestu)
 • Gmina Węgierska Górka ( PGN, PFU wraz z wnioskiem aplikacyjnym)
 • Gmina Pyskowice (PGN, PFU wraz z wnioskiem aplikacyjnym, RPO WSL)
 • Gmina Mszana ( PGN, audyty energetyczne x 3)
 • Gmina Tworóg ( PGN, Program usuwania azbestu)
 • Gmina Pawłowice ( PGN, PZC )
 • Gmina Żarki ( PGN, PEE, PZC, wniosek aplikacyjny dla instalacji PV mocy 40 kW na Oczyszczalni Ścieków, RPO WSL)
 • Gmina Godów (Studium Wykonalności, wniosek aplikacyjny)
 • Pozyskanie funduszy PROW na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych z dofinansowaniem 90% dla gmin:
  • Gmina Radziechowy- Wieprz ( 23 kpl.),
  • Gmina Jeleśnia ( 22 kpl.),
  • Gmina Węgierska Górka (35 kpl.)
 • Pozyskane wsparcie 90% dofinansowania ze źródeł PROW na zakup i montaż instalacji solarnych dla mieszkańców Gminy Żarki ( 91 systemów solarnych),
 • Projekt wsparcia 85% dla mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych ( 37 gospodarstw domowych )
 • Projekt wsparcia 85% dla mieszkańców Gminy Żarki na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych (135 kpl.), kolektorów słonecznych ( 319 kpl.) i pomp ciepła do podgrzewania cwu ( 17 kpl.)
 • W oczekiwaniu na ocenę wniosku RPO WSL: Projekt OZE wsparcia 60% dla obiektów JST Gminy Kłomnice ( 6  obiektów JST)- 6 instalacji OZE
 • W oczekiwaniu na ocenę wniosku RPO WSL: Projekt OZE wsparcia 85% dla mieszkańców Gminy Janów ( instalacje fotowoltaiczne)
 • W oczekiwaniu na ocenę wniosku RPO WSL: Projekt OZE wsparcia 85% dla mieszkańców Gminy Starcza ( instalacje fotowoltaiczne)
 • W oczekiwaniu na ocenę wniosku RPO WSL: Projekt OZE wsparcia 85% dla obiektów JST Gminy Lelów ( 2 obiekty JST)

ENVITERM S.C.
42-612 Tarnowskie Góry
ul.Szwedzka 2, pokój A12, A13