Miło nam poinformować, iż podjęliśmy współpracę z Gminą Rudnik w opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. “Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudniku”. Projekt oczekuje na ocenę w ramach naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-318/19.