Wszystkich zainteresowanych informujemy, iż w imieniu naszych Beneficjentów złożono uzupełnienia formalne w ramach naboru 4.1.3 RPO WSL.

Tym samym  przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to listopad 2018 roku.

Dotyczy to w szczególności zainteresowanych odbiorców końcowych gmin:

 • Starcza
 • Janów
 • Żarki
 • Kochanowice
 • Pawonków
 • Węgierska Góra
 • Wisła
 • Jaworze
 • Orzesze
 • Panki
 • Lipie
 • Rudnik
 • Krzanowice
 • Brenna