W najbliższych dniach do WFOŚiGW w Katowicach złożony zostanie wniosek na zadanie usuwania azbestu z terenu Gminy Koszęcin, który mieliśmy przyjemność opracowywać w 2018 roku.

http://www.koszecin.pl/artykul/1306