Cieszymy się, iż wniosek na termomodernizację przedszkola w Gminie Węgierska Górka otrzymał wsparcie w ramach projektu RPO WSL. Gratulujemy!

W tym samym naborze wniosek opracowaliśmy dla Gminy Wisła, która również pozyskała 85% wsparcia na termomodernizację budynku JST. Cieszymy się wspólnym sukcesem!