Miło nam poinformować, iż Gmina Dębica i Iwierzyce otrzymały dofinansowanie na montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w ramach projektu „Rozwój OZE – szansa na poprawę jakości życia mieszkańców Gmin Dębica i Iwierzyce w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe”, nabór nr RPPK.03.01.00-IŻ.00-18-001/16.

Przyznanie przedmiotowego dofinansowania było możliwe dzięki wspólnym działaniom wynegocjowanym z Komisją Europejską poprzez przesunięcie środków pomiędzy działaniami Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wartość ogólna projektu Rozwój OZE – szansą na poprawę jakości życia mieszkańców Gmin Dębica i Iwierzyce wynosić będzie 12 730 246,23 zł.

Celem projektu jest zwiększenie wytwarzania energii z OZE w źródłach rozproszonych, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz kosztów zużycia energii w gospodarstwach domowych, poprawa bezpieczeństwa energetycznego gmin Dębica i Iwierzyce.

O dalszych etapach i terminach realizacji Projektu będą Państwo informowani na bieżąco.