Z dniem 07-08-2017 rozpocznie się inwentaryzacja domków jednorodzinnych zgłoszonych do udziału w zadaniu pn.”Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych” w ramach projektu pn.”Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

O dofinansowanie na wymianę kotłowni na kotłownie olejowe i pelletowe starać się będą 103 gospodarstwa domowe.