Długoletnia współpraca z Gminą Rudnik zaowocowała koniecznością aktualizacji obowiązującego PGN oraz opracowaniem PZC. Kolejna Gmina będzie gotowa na nowe rozdanie unijne!!!