Ten rok to rok aktualizacji i przygotowania do nowej perspektywy unijnej. Cieszymy się, że rośnie zainteresowanie naszymi usługami w zakresie opracowania dokumentów strategicznych, również przez gminy, z którymi rozpoczynamy naszą współpracę. Tym razem do grona naszych zaprzyjaźnionych gmin dołączyła Gmina Zebrzydowice.