Nasza firma chyba już długo funkcjonuje na rynku, gdyż nie tak dawno opracowywaliśmy Plan Zaopatrzenia w Ciepło dla Gminy Pawłowice, by dziś go aktualizować. Cieszymy się na współpracę.