W ślad za kompleksowym podejściem związanym z przygotowaniem dokumentów strategicznych przystępujemy także do opracowania PZC. Z takim kompletem dokumentów Gmina Kornowac będzie w pełni gotowa na nowe środki zewnętrzne w zgodzie z przepisami prawa energetycznego.