Zaczynamy realizację procedury grantowej dla mieszkańców Miasta Lubań:

http://luban.pl/artykul/113546/granty-na-wymiane-zrodel-ciepla-w-lubaniu

Mieszkańcy mogą składać wnioski na działania związane z wymianą źródła ciepła i OZE ( fakultatywnie) lub podłączenie do sieci ciepłowniczej. Nabór trwa do 14 lutego 2019r.

Wkrótce rozpoczną się inwentaryzacje terenowe celem opracowanie audytu energetycznego indywidualnego dla gospodarstw zgłoszonych do udziału w projekcie.