Żarki

Zawsze mieliśmy sentyment do Gminy Żarki, wraz z Gminą Żarki od kilku lat pozyskujemy środki zewnętrzne i realizujemy kolejne projekty.

Wraz z Gminą pozyskaliśmy z WFOŚiGW środki na opracowanie POŚ.