Miło nam poinformować, iż wraz z Gminą Ornontowice przystępujemy do opracowania Projektu założeń do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.