Lidzbark Warmiński

Miło nam poinformować, iż przystępujemy do opracowania aktualizacji PZC  ( Projekt założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz ziemny ) dla Gminy Lidzbark Warmiński.

Jest to obligatoryjny dokument niezbędny do pozyskiwania funduszy unijnych i wynikających z Prawa Energetycznego.