Cieszymy się, iż wraz z Gminą Kornowac możemy przystąpić do opracowania PGN oraz PONE wraz z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Katowicach. Mamy nadzieję na owocną współpracę przygotowując się do nowej perspektywy unijnej.