Miło nam poinformować, iż dzięki nawiązanej współpracy z Gminą OROŃSKO w ramach konkursu RPO WM przystępujemy do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Pozwoli on Gminie Orońsko aplikować o środki z nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027.