Cieszymy się, iż nawiązaliśmy współpracę z kolejną gminą, dla której ważne są działania niskoemisyjne i dobrze opracowany Plan Gospodarki.

Obecnie projekt dokumentu jest konsultowany przez organy zewnętrzne.