Łochów

Obdarzeni zaufaniem dotychczasową współpracą z Gminą Łochów w zakresie audytów ex post, postanowiliśmy zaktualizować dotychczasowy PGN tak, aby w przyszłości Gmina Łochów mogła śmiało wykorzystać szansę w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.