AUDYTY ENERGETYCZNE

W międzyczasie, gdzieś pomiędzy pozyskaniu finansowania na inwestycje niskoemisyjne i OZE a audytami energetycznymi, znajdujemy czas na przygotowanie strategiczne, by nowe gminy także świętowały sukcesy aplikacyjne dzięki aktualnym Planom Gospodarki Niskoemisyjnej w przyszłości. Dlaczego to tak ważne? Bo przed nami nowe rozdanie unijne i kroki milowe w energetyce i technologii- zachęcamy do współpracy!