Miło nam poinformować, iż wspólnie z Gminą Rusinów opracowujemy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.