Przystępujemy do prac nad pozyskaniem środków dla mieszkańców Gminy Starcza, którzy do tej pory czekają na swoją szansę na środki z UE. Gmina Starcza wraz z naszym udziałem przystępuje do projektu grantowego z RPO WSL na lata 2014-2020 i będzie starać się o wsparcie do 95% na odnawialne źródła dla mieszkańców i obiekty JST. Szczegóły niebawem.