Koszęcin

Przystępujemy do prac nad pozyskaniem środków dla mieszkańców Gminy Koszęcin, którzy do tej pory czekają na swoją szansę na środki z UE, a zgłosiło się ich ponad 1000. Gmina Koszęcin wraz z naszym udziałem przystępuje do projektu grantowego z RPO WSL na lata 2014-2020 i będzie starać się o wsparcie do 95% na odnawialne źródła energii dla mieszkańców. Szczegóły niebawem.