DOKUMENTACJA APLIKACYJNA

A wśród zaangażowania w opracowani planów niskoemisyjnych, opracowaniu wniosków oraz audytów, nie zapominamy, jak ważne w obecnym czasie nowe plany zaopatrzenia gmin w ciepło, gaz ziemny i energię elektryczną. Bardzo ważny temat i cieszymy się, że gminy liczą na naszą pomoc w tak trudnym obecnie planowaniu inwestycji na przyszłe 15 lat.