Po zadaniu opracowania Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Starcza, który mieliśmy przyjemność przygotować, przyszedł czas na opracowanie wniosku o likwidację zinwentaryzowanego azbestu z terenu Gminy Starcza.

Szczegóły poniżej:

http://www.gmina-starcza.pl/aktualnosci/1819