Tym razem informujemy, iż projekt pn. “Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na budynkach publicznych w Gminie Rudnik otrzymał dofinansowanie” w ramach naboru RPSL.04.01.02-IZ.01-24-269/18.

Wnioskowane dofinansowanie: 686 710,44 PLN.

Gratulujemy i przystępujemy powoli do rozliczania projektu 🙂