Cieszymy się, że razem z Gminą Starcza udało się pozyskać wsparcie dla 52 budynków prywatnych w ramach projektu pn. “Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Starcza -etap I” , w ramach naboru RPO WSL. Poziom wsparcia to 85%.

Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na realizację inwestycji.