Niezwykle miło informujemy, iż udało się pozyskać wsparcie w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej na obiektach publicznych Gminy Rudnik” wybranego do dofinansowania w ramach Działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przechodzimy do realizacji i rozliczania zadania 🙂