Janów

Cieszymy się, że razem z Gminą Janów udało się pozyskać wsparcie dla budynków prywatnych  oraz dwóch obiektów JST w ramach projektu pn. “Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych oraz na obiektach użyteczności publicznej w gminie Janów” , w ramach naboru RPO WSL. Poziom wsparcia to 85%.

Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na realizację inwestycji.