W naborze RPO WSL RIT/ZIT opracowaliśmy dokumentację aplikacyjną dla Gminy Rudnik. Celem projektu była kompleksowa termomodernizacja obiektów mieszkalnych w zasobach Gminy Rudnik.