Brzeszcze

Wraz z Gminą Brzeszcze przystępujemy do opracowania audytów energetycznych powykonawczych dla 9-ciu obiektów publicznych celem rozliczenia w RPO Małopolskie.

Jest to kolejna i zapewne nie ostatnia współpraca z Gminą Brzeszcze.