Wisła

Gmina Wisłą również powierzyła nam swój Plan Gospodarki Niskoemisyjnej tak, by w nowej perspektywie unijnej być gotowym w pełni od strony formalnej. Cieszymy się na współpracę w następnych latach.