Częstochowa

Cieszymy się, ze po blisko 3 latach oczekiwań udało się pozyskać ponad 10 mln dotacji ze środków NFOŚiGW ( działanie 3.4. z roku 2016) wspólnie z doradcami energetycznymi WFOŚiGW w Kielcach oraz WFOŚiGW w Katowicach.

Wsparciem będą cieszyć się parafie z województwa świętokrzyskiego oraz Zgromadzenie Sióstr z Częstochowy- Prowincja Wrocławska, dla których mieliśmy przyjemność opracowywać dokumentację aplikacyjną wraz z audytami energetycznymi w roku 2016 i 2019.

Teraz przystępujemy do nadzoru i rozliczania ww. projektów.

Prace polegają na kompleksowej modernizacji energetycznej wraz z OZE. Informacja ta cieszy niezmiernie, gdzyz dotychczas beneficjenci Ci byli traktowanu marginalnie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.