Gmina Myszków ogłasza nabór wniosków o przyznanie grantu na wymianę węglowych źródeł ciepła w ramach projektu „Granty – wymiana pieców c.o. w Myszkowie”. Możliwość wymiany na kocioł gazowy, pelletowy lub powietrzną pompę ciepła. Cieszymy się, iż jest to kolejny projekt, który wraz z Gminą Myszków będziemy realizować i rozliczać.

Wnioski można składać do 22.06.2021:

https://www.miastomyszkow.pl/aktualnosci/2904