AUDYTY ENERGETYCZNE

Cieszymy się, iż w oparciu o wieloletnie doświadczenie audytorskie będziemy mieli przyjemność opracować audyty ex post dla TBS w Gliwicach. 18-cie budynków poddano kompleksowej termomodernizacji z pozyskaniem środków POiŚ 1.7.1.